બળિયાબાપજી નીકળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળિયાબાપજી નીકળવા

  • 1

    સૈયડ નીકળવા.