બેવડા કોઠાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેવડા કોઠાનું

  • 1

    મજબૂત બાંધાનું.