બેવડિયા કોઠાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેવડિયા કોઠાનું

  • 1

    મજબૂત બાંધાનું.