બેવડી પાંસળીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેવડી પાંસળીનું

  • 1

    મજબૂત બાંધાનું.