બેવડું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેવડું થવું

  • 1

    બેવડું કરાવું; સખત વાગવું જેમ કે, ઘુમ્મો પડતાં બેવડો થઈ ગયો.