બેસતો પાયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસતો પાયો

  • 1

    મેળ; બનતી રાશ.