બેસતું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસતું આવવું

  • 1

    (પહેરવામાં) બરોબર આવવું.

  • 2

    કામમાં-વપરાશમાં આવી જવું; નકામું ન રહેવું.