બેસતું ઊઠતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસતું ઊઠતું

  • 1

    હળતું મળતું; પ્રીતિને લીધે આવતું જતું.