બેસતું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસતું થવું

  • 1

    ઉપયોગમાં આવી જવું.

  • 2

    જરાય વધવું કે ઘટવું નહીં; જોઈએ તેટલું થઈ રહેવું.