બેસતું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસતું પડવું

  • 1

    (પહેરવામાં) ચુસાતું-ભિડાતું રહેવું.