ગુજરાતી

માં બસૂરુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બસૂરું1બેસર2બેસૂરું3

બસૂરું1

વિશેષણ

  • 1

    બેસૂરું; ખોટા કે ખરાબ સૂરનું (ખોટો શબ્દપ્રયોગ).

ગુજરાતી

માં બસૂરુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બસૂરું1બેસર2બેસૂરું3

બેસર2

વિશેષણ

  • 1

    અડધી કાળી અને અડધી રેતાળ (જમીન).

મૂળ

બે+સર

ગુજરાતી

માં બસૂરુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બસૂરું1બેસર2બેસૂરું3

બેસૂરું3

વિશેષણ

  • 1

    ખોટા કે ખરાબ સૂરનું; બસૂરું.

મૂળ

બે (જુદા જુદા)+સૂર અથવા બે ( फा.)+સૂર