બેસવા ઊઠવાની જગા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસવા ઊઠવાની જગા

  • 1

    દીવાનખાનું.

  • 2

    વાતચીત કરવાનું પાત્ર; મેળાપી માણસ.