બેસી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસી રહેવું

  • 1

    કાંઈ ઉદ્યમ-પ્રવૃત્તિ ન કરવાં.