બેસ બેસ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસ બેસ!

  • 1

    રહેવા દે ! જોયું તારું ડહાપણ !.