ગુજરાતી

માં બહુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બહુ1બૂહું2

બહુ1

વિશેષણ

  • 1

    ખૂબ (સંખ્યા કે માપમાં).

ગુજરાતી

માં બહુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બહુ1બૂહું2

બૂહું2

વિશેષણ

  • 1

    જડ; જાડું; અરસિક.

મૂળ

प्रा. बूह ( सं. बृंह)=જાડું કરવું; વધારવું ઉપરથી

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ખૂબ (સંખ્યા કે માપમાં).

મૂળ

सं.