બહુકેન્દ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહુકેન્દ્રી

વિશેષણ

  • 1

    અનેક કેન્દ્રોવાળું.