બેહજૂર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેહજૂર

અવ્યય

  • 1

    બંને (પક્ષ)ની હાજરીમાં.

  • 2

    ગેરહાજરીમાં.