બહુધા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહુધા

અવ્યય

  • 1

    અનેક રીતે.

  • 2

    ઘણું કરીને.