બહેરાટ દાખવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહેરાટ દાખવવો

  • 1

    બહેરાપણાની અસર હોવી કે લાગવી.