બહેરાટ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહેરાટ મારવો

  • 1

    બહેરાપણાની અસર હોવી કે લાગવી.