બહેરાશ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહેરાશ મારવો

  • 1

    બહેરાપણાની અસર હોવી કે લાગવી.