બહાદુરી બતાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાદુરી બતાવવી

  • 1

    બહાદુરીનું કામ કરી બતાવવું.

  • 2

    ખાલી બહાદુરીનો દેખાવ કરવો.