બહાદુરી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાદુરી મારવી

  • 1

    ભારે બહાદુરી કર્યાની બેડશી હાંકવી.