બહાનું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાનું આપવું

  • 1

    બહાનું કાઢી શકાય એવું કારણ આપવું.