બહાનું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાનું કાઢવું

  • 1

    મિષ-ખોટું કારણ બતાવવું.