બહાર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાર જવું

  • 1

    બહાર ફરવા જવું.

  • 2

    ઝાડા પેશાબની હાજતે જવું.