ગુજરાતી

માં બહાલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બહાલી1બેહાલી2

બહાલી1

વિશેષણ

  • 1

    કાયમી.

ગુજરાતી

માં બહાલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બહાલી1બેહાલી2

બેહાલી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખરાબ સ્થિતિ; દુર્દશા.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મંજૂરી; કાયમ રાખવું તે (બહાલી આપવી, બહાલી મળવી, બહાલી હોવી).