બહાલ રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાલ રાખવું

  • 1

    મંજૂર રાખવું.