બહિર્મતદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહિર્મતદાર

પુંલિંગ

  • 1

    ચૂંટણીના પ્રદેશની હદ બહાર રહેતો એવો મતદાર; 'આઉટ-વોટર'.