બહોળે હાથે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહોળે હાથે

  • 1

    છૂટે હાથે; ઉદારતાથી.