બહુ સારું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહુ સારું

  • 1

    ઠીક; ભલે.