બાઈ બાઈ ચાલણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાઈ બાઈ ચાલણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક રમત; ચલક ચલાણું.