બાકરી બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાકરી બાંધવી

  • 1

    મમત પર ચડી સામું થવું, વેર કરવું.