બાકળા નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાકળા નાખવા

  • 1

    બાકળાનો બલિ આપવો.

  • 2

    લાંચ આપવી.