બાંકોરું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંકોરું પાડવું

  • 1

    કાણું કરવું.