બાકું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાકું પાડવું

  • 1

    કાણું કરવું.