બાગાયતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાગાયતી

વિશેષણ

  • 1

    ફળ ફૂલનાં ઝાડ ઉછેરવા લાયક (જમીન).