બાચકા ભરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાચકા ભરવા

  • 1

    મૂઠે ને મૂઠે લેવું.

  • 2

    પંજાના ચીમટા-વલૂરા ભરવા.