બાજુએ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાજુએ બેસવું

  • 1

    સ્ત્રીને અડકાવ આવવો.

  • 2

    કામમાંથી ખસી જવું; તટસ્થ રહેવું.