બાજરિયું વધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાજરિયું વધવું

  • 1

    હજામત વધવી.