બાજિયાકાર ગવાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાજિયાકાર ગવાવા

  • 1

    ભવાડા થવા (સ્ત્રીઓમાં).