બાજીરાવનો બેટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાજીરાવનો બેટો

  • 1

    જબરું માણસ.