બાજી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાજી જવી

  • 1

    યોજના નિષ્ફળ જવી.