બાજી બગડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાજી બગડવી

  • 1

    યોજના નિષ્ફળ જવી.