બાટલા ભરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાટલા ભરવા

  • 1

    શીશામાં ભરવું.

  • 2

    રોજ દવા લાવવી-તેવી જરૂર પડવી; હંમેશના દર્દી હોવું.