બાડું જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાડું જોવું

  • 1

    બાડી આંખ હોવી; બાડું હોવું.