બાણી કરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાણી કરાવવી

  • 1

    માલ ખરીદી શુકન કરાવવા.