બાણ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાણ કાઢવું

  • 1

    પગલું ખોળી કાઢવું.