બાણ તાણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાણ તાણવું

  • 1

    પણછ ઉપર બાણ ગોઠવી છોડવાની તૈયારી કરવી.