બાથમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાથમાં લેવું

  • 1

    બે હાથ પહોળા કરી, વચમાં ભીડવું-પકડવું.

  • 2

    આશ્રયમાં લેવું.